VRHPOLJE : PIRAN 0:3
PIRAN : SKORBA 0:0
SKORBA : VRHPOLJE : 0:1
PIRAN : VRHPOLJE 1:2
SKORBA : PIRAN 1:2
VRHPOLJE : SKORBA 2:1

Iz rok organizatorja ŠRD Vrhpolje Zdenka Benčiča so pokale prejeli:

  1.  mesto : VRHPOLJE
  2.  mesto: PIRAN
  3.  mesto: SKORBA

Najboljši igralec: Ivan Vogrinec (Skorba)
Najboljši strelec: Igor Kariž (Vrhpolje)