Krajevna skupnost Vrhpolje šteje prebivalce, ki živijo na obrobju občine, pa tudi Slovenije, na obrobju obmorskega pridiha in začetka naravnih danosti, ki nas usmerjajo v pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in druge oblike rekreacije. Zato verjetno ni čudno, da se domačini, imenovani Vrhpoljci intenzivno ukvarjajo z vsemi oblikami športa in gibanja na prostem.
Krajevna skupnost ima poleg naravnih danosti še Vaški dom in ljudi, ki si želijo organizirati in aktivirati vse prebivalstvo k gibanju in aktivnem preživljanju prostega časa v naravi. Tu se šport in turizem odlično ujameta v skupno dobro, tako za krajane, kot obiskovalce, ki se radi vračajo.
Predsednica Krajevne skupnosti Vrhpolje Dalja Čeranič je tako velika podpornica vsega, kar je za skupnost dobro in primerno. Kljub malemu številu prebivalcev, jim volje in elana ne zmanjka. Zato pa se je vse to tudi ohranilo in okrepilo.