Društvo »Lipa« je bilo ustanovljeno že leta 1990. Povezovalo je kulturne, turistične in športne dejavnosti. Društvo je po dvajsetih letih delovanja zamrlo. So pa nekateri člani »Lipe« aktivni v Vrhpolju in Vrhpoljadi.