Balinanje ima v naših krajih pomembno mesto. Je najbolj razširjena prostočasna dejavnost ruralnega okolja. Ne samo moški, tudi ženske balinajo, tekmujejo v balinarskih ligah in parirajo moški konkurenci. Tudi Vrhpoljci imajo svojo ekipo. Nekoč športniki in športni delavci so danes balinarji. Tudi v Vrhpolju.