Športna infrastruktura je nedvomno eden temeljnih pogojev za uresničevanje Letnega programa športa in posledično doseganje rezultatov na področju športa. Pod tem razumemo zlasti športne objekte, ki jih športniki uporabljajo za vsakdanje delo, rekreativni športniki pa za vse oblike rekreacije – organizirane in neorganizirane.

Objekti so v lasti Krajevne skupnosti oziroma krajanov, ki so odstopili zemljišča za ta namen.
V Vrhpolju se poslužujejo aktivnosti v naravi: pešpoti, gorske poti, ki so odlična priložnost za razvoj športnega turizma: pohodništvo, kolesarjenje, gorski tek in jahanje s konji.
Ob tem pa ni zanemarljivo vedeti, da je potrebno te poti vzdrževati, čistiti, označevati in vpisati, kot turistične in športno rekreativne poti in točke.