Ustanovil ga je Zdenko Benčič, katerega predsednik je še danes. Društvo je bilo ustanovljeno 4. decembra leta 2002 in je najbolj aktivno rekreacijsko društvo v občini. Vse od ustanovitve pa do danes vodi in razvija različne programe in oblike aktivnosti, ki preko različnih športnih panog povezujejo in spodbujajo k gibanju v naravi. Ni zanemarljivo tudi to, da se v društvu s svojimi programi približajo ljudem vseh starosti in različnih gibalno – telesnih zmogljivosti.
V društvu so aktivni posamezni prebivalci, ki skrbijo za eno od športnih panog ali rekreacijskih skupin. Za Vrhpoljado pa se povezujejo tudi dejavni na področju kulture in turizma.
Društvo je aktivni član Športne unije Slovenije (ŠUS) in Športne zveze Občine Hrpelje – Kozina. Pridobili so znak kakovosti ŠUS, ker so društvo, ki skrbi za zdravje – zdravo društvo.