Organizacijski in strokovni kader

Od vsega začetka, pa do danes nad vsem bdi Zdenko Benčič, predsednik ŠRD Vrhpolje.

Pri organizaciji ima pomembno mesto in odgovornost Dalja Čeranič.

Za kulturo je zadolžen Silvo Sikošek.

Za balinanje Karlo Kastelic, sicer športni pedagog. Karlo je tudi glavni organizator gorskega teka.

Pohode je vodil Vojko Dobrila, kasneje Danilo Magajna, v zadnjem obdobju Marjan Drožina.

Organizacijo kolesarjenja ima Zdenko, a po poti nas vodijo Mirjan Bernetič pa Branko Dujmovič, ki vodi kolesarsko sekcijo in Emil Klobas.

AŠP sta strokovno vodila Dejan Čeranič (do vključno 2010) in Peter Kastelic (do vključno 2011), oba športna pedagoga. Zadnja leta vodijo in pomagajo: Jan Novak, Nataša Čeranič, Tina Kompare, Maja Benčič, Janja Štavar in Tjaša Savkovič.

Škrabe organizira Zdravko Debevc.

Džemal Delalič vodi pikado.

Glavni kuhar je Ivan Fonda.


Kontaktni podatki

Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje

Vrhpolje 11, 6240 Kozina

Zdenko Benčič 031 321 324

zdenko.bencic@gmail.com

TRR: SI56 10100-0036464041