ŠRD VRHPOLJE
Komisija za futsal

PRAVILNIK – ZLMN HRPELJE-KOZINA 2019/20


Organi tekmovanja – komisije za ZLMN

  • Tekmovalni komisar: Zdenko Benčič
  • Disciplinski komisar: Adam Silič
  • Blagajnik: Darko Kranjc

Komisija za pritožbe:

  1. Sandi Korošec
  2. Arin Hlaj
  3. Denis Žvab
  1. Prijavnina za tekmovanje v ZLMN Hrpelje – Kozina je 210,00 € in mora biti poravnana do datuma, ki ga določi vodja tekmovanja.
  2. Kdor ne more dokazati, da je prijavnino poravnal, je dolžan zastaviti enako vsoto v gotovini pri vodji tekmovanja, katera se mu vrne, ko se nedvoumno ugotovi, da je prijavnina poravnana.
  3. Tekmovanje poteka po pravilih komisije za futsal pri NZS, katera so dosegljiva na uradni spletni strani komisije: www.futsal.si (rubrika pravilniki).
  4. Zaradi specifičnega načina tekmovanja so za tekmovanje v ZLMN v uporabi določena dodatna pravila, katera so bila sprejeta na sestanku vodij ekip v Hrpeljah.
  5. Pravico nastopa imajo vsi igralci stari nad 14 let ne glede na rang tekmovanja. Igralci in ekipe nastopajo na lastno odgovornost!
  6. Registracija igralcev – na osnovi seznama igralcev. Za prijavo ekipe mora vodja ekipe pred začetkom tekmovanja priložiti organizatorju seznam največ 18 prijavljenih igralcev z rojstnimi podatki. Dopolnitev seznama je možna najkasneje do 2. kroga pod pogojem, da ekipa za vsakega igralca vplača 5 € registracijske takse. Kasneje dopolnjevanje seznama ni več možno.
  7. Igralni čas je 2 x 20 minut bruto, kar pomeni, da se čas ustavlja le ob večjih
   prekinitvah, ko to nakaže sodnik. Zadnje 3 minute pri razliki manjši od treh golov se meri čisti igralni čas.
  8. Zaradi omejenega časa uporabe dvorane se na ekipo katera zamuja čaka največ 5 minut. Po preteku tega časa je tekma registrirana z rezultatom 3:0 za ekipo, katera je bila pravočasno prisotna.
  9. Prestavljanja tekem načeloma ni. V primeru, da do tega le pride, je dolžan tisti, ki je tekmo prestavil, organizirati odigravanje le te pred naslednjim krogom. Ravno tako je dolžan organizirati vse potrebno za tekmo in plačati vse stroške po ceniku, ki zaradi tega nastanejo.
  10. V primeru, da ekipi prideta na igrišče z dresi preveč podobnih barv, jih je dolžna zamenjati drugo napisana (gostujoča) ekipa. V skrajnjem primeru je dovoljena uporaba markirnih majic, skozi katere pa morajo biti vidne številke igralcev.
  11. Ekipa katera ne odigra tekme mora pred pričetkom naslednjega kroga plačati kazen v višini 30,00 €. Ko ekipa ne odigra druge tekme v prvenstvu se jo izključi iz tekmovanja. Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženim rezultatom, preostale tekme se registrirajo z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo.
  12. Za direktno prejeti rdeči karton je igralec poleg disciplinske kazni dolžan pred naslednjim krogom poravnati tudi finančno kazen v višini 5,00 € , prav tako ekipa, ki prejme pet (5) in več rumenih kartonov na eni tekmi 5,00 €.
  13. Ekipa mora na igrišču nastopati v enotni opremi, v nasprotnem primeru sledi kazen, katera mora biti poravnana pred naslednjim krogom; vsake hlačke: 3,00 €, vsak dres: 5,00 €.
  14. Nastopajoči klubi se imajo pravico pritožiti na določene odločitve v zakonsko predpisanem roku. Pritožbena taksa znaša 40,00 € in se ekipi vrne v primeru, da se izkaže, da je bila pritožba utemeljena.
  15. Vsi dopisi; TUDI SKLEPI se pošiljajo preko elektronske pošte na naslove, ki so jih posredovali vodje ekip.
  16. Organizator lahko spremeni čas in datum odigravanja tekem zaradi zahtev lastnika dvorane. O takih spremembah morajo biti nastopajoči pravočasno obveščeni.
  17. Vse kazni se plačuje delegatu – časomerilcu pred odigravanjem tekme v prvem naslednjem krogu.
  18. Ostale informacije potrebne za tekmovanje; kartoni (neuradno- ekipe si evidenco vodijo same), lestvica, strelci itd. si je moč ogledati na spletni strani: www.srdvrhpolje.si (komisija za futsal).
  19. Zaradi popularizacije lige in samega futsala bomo rezultate lige tudi letos plasirali na: www.srdvrhpolje.si , in www.kapodol.com ter v nekatere tiskane medije (Primorske novice, Občinsko glasilo ipd.)
  20. Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost.
  21. V ligi tekmuje 8 ekip. Tekmovanje poteka ENOKROŽNO.
  22. Na igralno površino je dovoljeno vstopiti le s čistimi športnimi copati, katere se uporabljajo samo za parket. Posebej strogo je prepovedano stopiti na parket z obutvijo, katera se uporablja za igranje na umetni travi ali celo pesku, ter s copatami katerih podplat pušča sledi.

 

Pravilnik ZLMN Hrpelje-Kozina je bil sprejet na sestanku predstavnikov ekip dne 22.11.2018 v Podgradu.

Vodja tekmovalne komisije: Benčič Zdenko