»VRHPOLJADA 2020«

REZULTATI:

PIRAN : SKORBA 1:1
VRHPOLJE : PIRAN 2:0
SKORBA : VRHPOLJE : 0:3
SKORBA : PIRAN 1:2
PIRAN : VRHPOLJE 0:0
VRHPOLJE : SKORBA 3:0


Iz rok predstavnika športne zveze OHK Branka Dujmoviča so pokale prejeli:

  1. mesto : VRHPOLJE
  2. mesto: PIRAN
  3. mesto: SKORBA

Najboljši igralec: Davor Vitulič (Vrhpolje)
Najboljši vratar : Zdenko Benčič (Vrhpolje)
Najboljši strelec: Ivo Pranjič (Piran)