Ob 10. Vrhpoljadi smo skozi drobnogled pogledali vse, kar ta prireditev povezuje in nastala je publikacija,

ki je ne samo spomin, ampak predvsem bogata predstavitev in promocija ljudi, kraja in širše lokalne skupnosti.

Pa tudi primer, kako lahko mali kraj razvije veliko delo. In pusti pečat.

Nevenka Ražman
Predsednica Športne zveze občine Hrpelje – Kozina

Klik na sliko za prenos zbornika